Användarvillkor

1. Allmänt
Genom att använda denna webbplats bekräftar du att du accepterar följande villkor.

2. Medlemsvillkor
2.1 Medlemmen lämnar genom registreringen sitt samtycke till att Familjedejt med automatisk databehandling förfogar över medlemmens personuppgifter. Detta gäller de uppgifter som du som medlem valt att ange under registrering eller vid senare tillfälle genom att redigera din profil på webbplatsen. Du kan som medlem radera dessa uppgifter genom att kontakta Familjedejt.

Även om medlem vill avsluta sitt medlemsskap på familjedejt plockas inte material som lagts in på webbplatsen bort. Detta för att inte förstöra konversationer och bryta flödet på sajten.

2.2 Som medlem på Familjedejt ansvarar du själv för och har äganderätt till det du skriver och de bilder du lägger upp på webbplatsen. Med detta avtal godkänner du däremot att Familjedejt kan använda detta material för marknadsföring eller i annat affärssyfte utan att någon ersättning utgår till dig som medlem eller att du först måste tillfrågas.

2.3 Som medlem ansvarar du för att skydda dina inloggningsuppgifter så att dessa inte tredje part kan få kännedom om dessa.

3. Regler
3.1 På familjedejt råder god ton vid diskussioner. En medlem får inte ägna sig åt att på något sätt smutskasta andra användare, personer, företag eller på något sätt försöka förstöra på sajten. Om så skulle vara fallet kommer medlemmen först att varnas och om förseelserna upprepas bli fråntagen sitt konto.

3.2 Det är inte tillåtet att sprida material i kommersiellt syfte på Familjedejt utan tillåtelse. Det är inte heller tillåtet att sprida material som är olagligt eller som man enligt lag inte äger eller har rätt att sprida.

4. Det är inte tillåtet att kommunicera med denna webbplats genom skript eller på annat automatiserat sätt om detta inte godkännts av Familjedejts representatnter.

5. Familjedejt har rätt att ta bort material från webbplatsen utan att först ta kontakt med dig som medlem om materialet skulle strida mot detta avtal.

6. Familjedejt har rätt att när som helst uppdatera detta avtal och göra ändringar i det.